نظارت ساختمان چیست؟

نظارت ساختمان چیست؟

نظارت ساختمان مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمينان از انطباق عمليات ساختمانی با نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوی طراح، توسط مهندسان ناظر انجام می‌شود.

 

مهندس ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار معتبر درزمینهٔ نظارت از وزارت راه و شهرسازی است که در حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال به کار، بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی نظارت می‌کند. مهندس ناظر ساختمان (به انگلیسی Supervisor Engineer)

نوشته های مشابه

وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟

 • هرکدام از مهندسین ناظر به‌عنوان یکی از اعضای گروه نظارت محسوب گردیده و هرکدام برای عملکرد صحیح امور نظارت می‌بایست وظایف خود را شناخته و مطابق با آن عمل نمایند.
 • شرح وظایف مهندس ناظر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین طی یک دستورالعمل سازمان نظام‌مهندسی مشخص گردیده شده است.
 • وظایف مهندس ناظر ساختمان در عین ساده بودن دارای مسئولیت‌ها و عواقب بسیاری است.
 • که مهندسان ناظر عمدتاً از این مسئولیت بی‌خبر بوده و خود را در معرض مسئولیت‌های اداری و حقوقی و انتظامی قرارمی دهند وظیفه مهندس ناظر فقط نظارت بر اجرای بنای در حال احداث نبوده و شرح وظایف و مسئولیت‌های بسیاری را دانسته یا ندانسته برعهده‌گرفته‌اند با مطالعاتی که نگارنده و اعضای گروه همیار ناظر بر پرونده‌های محکومیت مهندسان ناظر انجام داده‌اند مهندسین ناظر ساختمان تا لحظه‌ای که در مظان اتهام قرار نگرفته‌اند از این قسم مسئولیت خود بی‌اطلاع هستند
 • مهندس ناظر هماهنگ‌کننده از بین یکی از مهندسین ناظر عمران و یا معماری انتخاب می‌گردد.
 • ناظرهای چهارگانه می‌بایستی گزارش‌ها مراحل خودشان را به ناظر هماهنگ‌کننده تحویل بدهند و ناظر هماهنگ‌کننده می‌بایستی این گزارش‌ها را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت نماید.

مسئولیت‌های مهندس ناظر ساختمان چیست؟

 • مسئولیت ناظران همزمان با صدور پروانه ساختمانی آغاز می‌شود.
 • ناظران مکلفند بر عمليات اجرايي ساختماني که تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت کرده و در پايان کار
  مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارک فوق، گواهي نمايند.

انواع مهندس ناظر به تفکيک رشته

 • مهندس ناظر عمران
 • مهندس ناظر معماری
 • مهندس ناظر برق
 • مهندس ناظر مکانیک

مهندس ناظر عمران

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر عمران شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته عمران است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

مهندس ناظر معماری

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر معماری شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته معماری است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

مهندس ناظر برق

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر برق شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات برقی است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

شرح وظایف مهندس ناظر برق

 • بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات برقی
 • کنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع، کیفیت، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران

شرح وظایف مهندس ناظر مکانیک

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر مکانیک شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیک است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

 • کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه‌های تأسیسات مکانیکی
 • کنترل مصالح تأسیسات مکانیکی از نظر تهیه، عمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه‌ها و مشخصات فنی استاندارد ملی ایران

شرح وظایف مهندس ناظر هماهنگ کننده

 • مذاکره با صاحب کار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظر و مستند سازی آن
 • کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذی صلاح مندرج در پروانه ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و پروانه ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو کارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب در تمام مدت اجرای کار
menusearch
architekt.ir